Šilumos tiekimas

AB “Rokiškio komunalininkas” eksploatuoja penkias rajono katilines: Obeliuose, Pandėlyje, Kamajuose ir Juodupėje. Bendrovė turi Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos, išduotą atestatą Nr. T-0569, kuris suteikia teisę eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas, LR Aplinkos ministerijos Panevėžio RAAD išduotus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus: Obelių katilinė – TL-P.6-10/2015, Pandėlio katilinė – TL-P.6-12/2015, Kamajų katilinė – TL-P.6-11/2015, Juodupės gimnazijos katilinė – TL-P.6-9/2015, Juodupės mstl. katilinė – TL-P.6-15/2016.

Šilumos kainos

Gyventojams taikomos AB “Panevėžio energija” patvirtintos kainos, kurias galite rasti tinklapyje www.pe.lt