Pavojingos atliekos

AB „Rokiškio komunalininkas” vykdo pavojingų atliekų surinkimą, saugojimą ir šalinimą, bei jas transportuoja į pavojingas atliekas surenkančias įmones.

 

Pavojingos atliekos:

  • galvaniniai elementai, turintys sunkiųjų metalų (Pb, Ni-Cd, Hg);
  • akumuliatoriai;
  • panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos;
  • gyvsidabrio turinčios atliekos – liuminescencinės lempos, termometrai bei kita.

 

Ne visus buities chemijos produktus iki galo suvartojame. Tenka išmesti ir pasenusius vaistus, kosmetiką, nebetinkamus naudoti elektros elementus, automobilių tepalo ar kuro filtrus. Pavojingos atliekos – tai nuodingos, degios, sprogstančios, radioaktyvios ir kitokios kenksmingos medžiagos, kurios gali padaryti žalos žmogaus ar gyvūnų sveikatai ir aplinkai.

 

Pavojingų atliekų nemaišykite su kitomis buities atliekomis; nepilkite į plautuvę ar klozetą, lietaus nuotekų šulinius ar tiesiog ant žemės; išmeskite tik tuščią ir sausą pavojingų gaminių pakuotę. Patekusios į aplinką jos gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius vandenis ir tokiu būdu pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Todėl yra labai svarbu tokias atliekas išskirti iš bendro atliekų srauto. Esminis būdas išvengti problemų, susijusių su buities pavojingomis atliekomis, – naudoti mažiau toksiškus gaminius.