Nuotekų išvežimas

AB “Rokiškio komunalininkas” teikia nuotekų išvežimo (asenizacijos) paslaugas.

        Teikiame nuotekų išvežimo iš uždarų talpų ir rezervuarų paslaugas. Nuotekos išsiurbiamos iš kanalizacijos šulinių, paplavų duobių, lauko tualetų ir biotualetų. Išsiurbtas atliekas išvežame į specialiai tam skirtą vietą, kur jos patenka į UAB “Rokiškio vandenys” valymo įrenginių rezervuarus ir yra utilizuojamos.

Skystų atliekų ir nuotekų šalinimo (asenizacijos) paslaugos neteikiamos, jeigu oro temperatūra yra žemiau nei -5o C. .

Užsisakyti nuotekų išvežimo (asenizacijos) paslaugas galima:

    Telefonu:  (8-458) 71 181

    internetu:  https://goo.gl/forms/nRHKpQNsnv5tpo352