Komunalinės atliekos

Komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslauga teikiama:

  • įmonėms, įstaigoms, organizacijoms
  • daugiabučių namų, sodų ir garažų bendrijoms
  • daugiabučių namų ir bendrabučių gyventojams
  • individualių valdų savininkams, ūkininkams
Hazardous

Įmonėms, įstaigoms, organizacijoms komunalinės atliekos išvežamos periodiškai, pagal iš anksto suderintus grafikus, neribojant išvežimo kartų per laikotarpį.
Individualių valdų savininkams buitinės atliekos išvežamos periodiškai pagal iš anksto suderintus grafikus: Rokiškio mieste – du kartus per mėnesį, rajono gyventojams vieną kartą per mėnesį.
Atliekos vežamos iš 120, 240, 500, 1100 litrų talpos konteinerių.
Konteineriai klientams naudojimui suteikiami nemokamai.
Paslaugos kaina nustatyta Rokiškio rajono savivaldybės ir priklauso nuo atliekų kiekio ir išvežimo dažnio. 
Įmonėms, įstaigoms, organizacijoms už atskirą mokestį konteinerius dezinfekuojame ir plauname pageidaujamu dažnumu.
Bendro naudojimo (prie daugiabučių namų) konteineriai vieną kartą per savaitę dezinfekuojami, labai užteršti plaunami pagal poreikį.

Primename, kad į konteinerius galima mesti tik komunalines ir buitines nepavojingas atliekas.

Padangų negalima mesti į komunalinių atliekų konteinerius ar palikti šalia jų.

Pagal Rokiškio miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisykles gyventojai – vietinės rinkliavos mokėtojai – kasmet aikštelėse gali palikti po 5 lengvųjų automobilių padangas ne didesnes kaip 118 cm. 

Komunalinės atliekos – buitinės (namų ūkio), komercinės, pramoninės, institucijų ir kitokios prigimties atliekos, kurios savo pobūdžiu ir sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.
Buitinės (namų ūkio) atliekos – buitinės atliekos, susidarančios namų ūkiuose: individualiose namų valdose ir butuose.
Nepavojingos atliekos – bet kokios atliekos, nepriskiriamos pavojingoms atliekoms.