Apie mus

Sunset

           Jeigu jums atsitiko nelaimė, mirė artimas žmogus, ir jį norite palaidoti Rokiškio miesto ar Kalneliškio k. kapinėse, reikia kreiptis į AB “Rokiškio komunalininkas”, adresu Nepriklausomybės a. 12 A, Rokiškis, Tel. (8 458) 71 083.

Pateikus mirties liudijimą ir užpildžius prašymą, bendrovės administratorius jums išduos leidimą laidojimui ir užregistruos mirusįjį laidojimo registracijos žurnale.

Laidoti be leidimo negalima!

  • Statant ir (ar) rekonstruojant statinius kapavietėje, įrengiant kitus kapavietės objektus, už kapavietės priežiūrą atsakingas asmuo praneša apie tai kapinių prižiūrėtojui, o šis žurnale įrašo kapavietės statinių statymo ir (ar) rekonstravimo, kitų kapavietės objektų įrengimo datas.