Atliekų surinkimas ir tvarkymas

Komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslauga teikiama:

  • įmonėms, įstaigoms, organizacijoms
  • daugiabučių namų, sodų ir garažų bendrijoms
  • daugiabučių namų ir bendrabučių gyventojams
  • individualių valdų savininkams, ūkininkams

Įmonėms, įstaigoms, organizacijoms komunalinės atliekos išvežamos periodiškai, pagal iš anksto suderintus grafikus, neribojant išvežimo kartų per laikotarpį.

Individualių valdų savininkams buitinės atliekos išvežamos periodiškai pagal iš anksto suderintus grafikus: Rokiškio mieste – du kartus per mėnesį, rajono gyventojams vieną kartą per mėnesį. Atliekos vežamos iš 120, 240, 500, 1100 litrų talpos konteinerių.

Konteineriai klientams naudojimui suteikiami nemokamai.

Įmonėms, įstaigoms, organizacijoms už atskirą mokestį konteinerius dezinfekuojame ir plauname pageidaujamu dažnumu.

Primename, kad į konteinerius galima mesti tik komunalines ir buitines nepavojingas atliekas. Padangų negalima mesti į komunalinių atliekų konteinerius ar palikti šalia jų.

Komunalinės atliekos – buitinės (namų ūkio), komercinės, pramoninės, institucijų ir kitokios prigimties atliekos, kurios savo pobūdžiu ir sudėtimi yra panašios į buitines atliekas.

Buitinės (namų ūkio) atliekos – buitinės atliekos, susidarančios namų ūkiuose: individualiose namų valdose ir butuose.

Nepavojingos atliekos – bet kokios atliekos, nepriskiriamos pavojingoms atliekoms.

Stambią, sunkią buitinę techniką patogiausia perduoti užsisakius nemokamą jos išvežimą iš namų. Ši nemokama paslauga teikiama visoje Lietuvoje, o registruoti išvežimą galima internetu „Man rūpi rytojus“ svetainėje www.manrupirytojus.lt arba telefonu 8 600 900 30.