Veikla

Akcinės bendrovės ,,Rokiškio komunalininkas” įstatus rasite paspaudę šią nuorodą.

Bendrovės lūkesčių raštą rasite čia.

Metai

Visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas

Nepriklausomų auditorių išvada, finansinių ataskaitų rinkinys

Ataskaitos

2013

Failas

Failas

2014

Failas

Failas

2015

Failas

IšvadaRinkinys

Failas

2016

Failas

Failas

2017

Failas

IšvadaĮžangaRinkinys

FailasFailas

2018

Failas

Failas

2019

Failas