Viešieji pirkimai

Taisyklės
Rules

Pateikiame AB „Rokiškio komunalininkas“ mažos vertės viešųjų pirkimų taisykles.

Planas
Tactical

Numatomų vykdyti viešųjų pirkimų planas 

Kuro skelbimai ir ataskaitos
Report

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kuro-skelbimai-ir-ataskaitos/kuro-skelbimai/2020-2