Šilumos tiekimas

AB „Rokiškio komunalininkas“ eksploatuoja keturias rajono katilines: Obelių, Pandėlio, Kamajų ir Juodupės gimnazijos. Bendrovė turi Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos, išduotą atestatą Nr. T-0569, kuris suteikia teisę eksploatuoti šilumos įrenginius ir turbinas bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotą šilumos tiekimo licenciją Nr.L4-ŠT-53, bei LR Aplinkos ministerijos Panevėžio RAAD išduotus Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus: Obelių katilinė – P 2-5/032, Pandėlio katilinė – P 2-5/008, Kamajų katilinė – P 2-5/041, Juodupės gimnazijos katilinė – P 2-5/040.

Šilumos kainos

Gyventojams taikomos AB „Panevėžio energija“ patvirtintos kainos, kurias galite rasti tinklapyje www.pe.lt