AB "Rokiškio komunalininkas"
Įmonės kodas 173000664
PVM mokėtojo kodas LT730006610
Nepriklausomybės a. 12 A, Rokiškis

Tel.845871083; fak.+37045821382

El. paštas: administracija@rokom.lt

info@rokiskiokomunalininkas.lt  

At. s-ta LT364010041500020247

AB Luminor BankasŽiemos tarnyba Rokiškio mieste
t
el. +370 458 71181


 Apie mus   Naujienos   Kur kreiptis?   DUK   Grafikai

Ar pranešate komunalininkams bei miesto seniūnijai apie netvarką mieste?

Visada

Kartais

Niekada

Manau tai ne mano reikalas

Balsuoti

Naujienos Spausdinti
DĖL KONKURSO AB „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO
2019 08 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

AB „Rokiškio komunalininkas"

valdybos 2019-07-29 

protokolu Nr. 2

 

DĖL KONKURSO AB „ROKIŠKIO KOMUNALININKAS" DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO

                      AB Rokiškio komunalininkas valdyba skelbia konkursą į AB „Rokiškio komunalininkas" (toliau - Bendrovės) direktoriaus pareigas:

                     

Įstaigos pavadinimas: AB „Rokiškio komunalininkas" yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, buveinė - Nepriklausomybės a. 12A, 42115 Rokiškis

Pareigos: Bendrovės vadovas (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį)

Pareigų pavadinimas: Direktorius

Darbo vieta (miestas): AB „Rokiškio komunalininkas" , Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis

 

Reikalavimai:

Bendrovės vadovas privalo atitikti specialiuosius reikalavimus:

·         turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

·          turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovavimo įmonei, ne mažesnei kaip apibrėžta maža įmonė Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;

·         gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti įstaigos veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje;

·         išmanyti ir gebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės funkcijų vykdymą;

·         gebėti savarankiškai rinkti, vertinti, sisteminti, analizuoti informaciją, procesus ar duomenis ir jos pagrindu priimti tinkamus sprendimus, teikti pastabas ir pasiūlymus;

·         gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu valstybine kalba, pasirinkti tinkamą bendravimo stilių, priemones ir aplinką, atsižvelgiant į situaciją bei bendravimo tikslą;

·         mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Internet Explorer;

·         turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

·         prašymą leisti dalyvauti konkurse, adresuotą AB „Rokiškio komunalininkas" valdybai (1 priedas);

·          asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

·         išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;

·         darbo patirtį patvirtinantį dokumentą (darbo sutarties, įsakymo dėl paskyrimo į pareigas kopiją, Sodros išrašą ar kt.);

·         gyvenimo aprašymą (CV);

·         užpildytą pretendento anketą (2 priedas);

·         savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą (raštu).

Dokumentai priimami adresu: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis, 306 kab. Juridinio ir personalo skyriaus vedėjai Reginai Strumskienei.

Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, vietoj šio skelbimo 2-4 punktuose nurodytų dokumentų ir jų kopijų pateikiamos tik šių dokumentų kopijos, patvirtintos notariškai.

Pretendentų atrankos būdas: pretendentų atrankos būdas - testas žodžiu, kuris susideda iš egzamino žodžiu -  pokalbis ir praktinė užduotis bei veiklos programos vertinimas.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Regina Strumskienė, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Juridinio ir personalo skyriaus vedėja, tel. (8 458) 71 170 el. p. r.strumskiene@post.rokiskis.lt.

Skelbimas galioja iki: ir pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po konkurso paskelbimo, jei paskutinė termino diena yra ne darbo ar oficialios šventės diena, tai termino pabaigos diena laikoma artimiausia po jos einanti darbo diena).

Apie konkursą skelbiama Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.rokiskis.lt, Bendrovės interneto svetainėje www.rokom.lt. ir vietinėje spaudoje

 

 

Konkurso AB „Rokiškio komunalininkas"
vadovo pareigoms užimti organizavimo
tvarkos aprašo 1 priedas

Konkurso AB „Rokiškio komunalininkas"
vadovo pareigoms užimti organizavimo
tvarkos aprašo 2 priedas

 

 

 

Siųsti
Atgal   Į viršų
 
 
© Visos teises saugomos, 2016 AB "Rokiškio komunalininkas".
Sukūrė LITS™